ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

(29 Προϊόντα)
Total Fit Bench BΟDYTONE

Total Fit Bench BΟDYTONE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

890,00 €
750,00 €
Hip Thrust Bench WBX-240 TOORX

Hip Thrust Bench WBX-240 TOORX

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Scott Bench FBC-02 BODYTONE

Scott Bench FBC-02 BODYTONE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Flat Bench FBC-04 BODYTONE

Flat Bench FBC-04 BODYTONE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Seated Calf Bench FBC-05 BODYTONE

Seated Calf Bench FBC-05 BODYTONE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Utility Bench FBC-13 BODYTONE

Utility Bench FBC-13 BODYTONE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Dip & Knee Raise FBC-15 BODYTONE

Dip & Knee Raise FBC-15 BODYTONE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

T-Arm Bench FBC-16 BODYTONE

T-Arm Bench FBC-16 BODYTONE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Sissy Squat FBC-17 BODYTONE

Sissy Squat FBC-17 BODYTONE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Abdominals Bench FBC-11 BODYTONE

Abdominals Bench FBC-11 BODYTONE

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ

Sissy Squat WBX 1800 TOORX

Sissy Squat WBX 1800 TOORX

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΓΚΟΙ